СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

1. Данъчно право:

Консултиране във връзка с оптимизирането на данъчното облагане; консултации по проблемите на избягване на двойно данъчно облагане; обжалване на ревизионни актове на административно ниво, както и пред съответните съдилища; обжалване на наложени глоби във връзка с неспазване на данъчното законодателство.

<< назад