ЗА КАНТОРАТА

Адвокат Тихомир Стойчев е член на адвокатска колегия гр. Пловдив от юли 2002 г. Завършил е висшето си юридическо образование през 1999 г. в Софийски университет „СВ. Климент Охридски”. По време на следването си е участвал в университетския отбор на СУ за състезанията по международно право „Ф.С.Джесъп” във Вашингтон, САЩ през 1997 г. и „Телдърс” в Лайден, Холандия през 1998 г., както и в състезание по европейско право през 1996 г. в Торун, Полша.

През 2000 г. работи като юрисконсулт в частна фирма в гр. Пловдив, а в периода януари 2001 – юни 2002 г. е юрисконсулт в Регионална данъчна дирекция – гр. Пловдив.
Владее английски език.

Адвокат Борислав Стоянов е член на Адвокатската колегия от 2004 г. Завършил е висшето си юридическо образование през 2000 г. в Софийски университет „СВ. Климент Охридски”. През периода 2001 – 2004 г. е работил като юрисконсулт в ТД на НАП – гр. Пловдив, а от 2004 г. работи като адвокат. Владее английски език.

Мария Цончева е адвокатски сътрудник в кантората от октомври 2005 г. В момента е студент по право последна година в Бургаски свободен университет.
Владее английски език.