КЛИЕНТИ

Клиенти на кантората са представители на различни икономически отрасли, както и самостоятелни физически лица от Пловдив, страната и чужбина.

Сред основните клиенти, поверили защитата си на адвокат Тихомир Стойчев са:
- „Дунапак-Родина”АД – гр. Пловдив
- АНДИП – 92 – гр. Пловдив;
- „М – инвест БГ – Галабекс канъри”ООД – гр. Пловдив
- „Мезон Креатив” ООД – гр. Пловдив
- „Акваленд” – гр. Пловдив
- „Бинго Палас” – гр. Пловдив
- „Филипекс” и „Филипекс трейдинг” ООД – гр. Пловдив
- „Сарис” АД – гр. Пловдив
- „Пропъртийз овърсийз интернешънъл”– гр. Пловдив
- „Салина 94”ООД – гр. Хисар
- „Пламар”ЕООД – гр. Пловдив