СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

5. Процесуално представителство:

Защита по данъчни дела; защита по търговски и граждански спорове; защита по административни и административно - наказателни дела.

<< назад