СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

3. Договорно право:

Подготовка на граждански договори и търговски сделки; консултиране по проблеми на текущи сделки; участия в преговори за сключване, изменение и прекратяване на договори.

<< назад